psykosyntes

Psykosyntesen är en människonära, modern och praktisk psykologisk inriktning där människans egen vilja spelar en central roll.

Psykosyntesen lägger tyngdpunkten på individens resurser och hjälper oss att uppnå våra mål. Den hjälper oss att lära oss lyssna på och respektera vår egen vilja. Genom psykosyntesen kan vi lära känna oss själva bättre och förstå våra beteendemönster.

Psykosyntesens grundare, den italienske psykiatern Roberto Assagioli (1888-1974), var Freuds lärjunge. Assagioli var den som hämtade psykoanalysen till Italien. Han blev dock allt mer störd av att psykoanalysen i huvudsak koncentrerade sig på det sjuka hos patienterna. Han ville istället använda det friska hos människan som utgångspunkt och såg människan som en helhet bestående av kropp, känslor, intellekt och själ. Han var av den åsikten att psykiskt illamående – ångest, depression och andra störningar – inte nödvändigtvis var ett tecken på sjukdom. Ibland kan olika störningar vara sunda tecken som leder till nya möjligheter, personlig utveckling och större förståelse av sig själv.

Dr. Assagioli ville att psykologi skulle vara praktisk och konkret. Den skulle både få oss att förstå varför vi beter oss som vi gör och verkligen hjälpa oss att leva bättre. Med hjälp av kreativa tekniker som guidade visualiseringar, fri teckning, samtal, gestaltövningar ville han etablera en kontakt mellan det medvetna och det omedvetna. Syftet är att lära känna det egna inre livet och undvika att låta sig styras av omedvetna önskningar, drifter och behov. Assagioli såg viljan som central och menade att det går att träna upp viljan och vår inneboende förmåga att avgöra vad vi innerst inne vill. Så kan vi frigöra kraft i vårt liv och förverkliga oss själva och våra mål.